Carpento Keuringen

Het keuren van elektrisch gereedschap en verplaatsbaar klimmaterieel
volgens NEN 3140 en NEN 2484

Het jaarlijks keuren van uw gereedschap en klimmaterieel is verplicht.

Op het naleven hiervan wordt steeds strenger gecontroleerd.

En wanneer er gewerkt wordt met ongekeurd gereedschap of materieel

worden er steeds hogere boetes uitgeschreven.

Nog maar te zwijgen wat de kosten zijn als er daadwerkelijk

een ongeval plaatsvind en uw gereedschap is niet gekeurd.

Schuif het dus niet voor u uit !!                
  • Elektrisch gereedschap
  • Kabels en haspels
  • trappen en ladders
  • Steigers

                

Telefoon 06 55 717 664